Tranşator

Curs calificare – TRANSATOR – Cod Nomenclator: 7411.0.2
Program: Calificare Nivelul 1, durată curs 10 săptămâni

Ocupaţia de tranşator, cuprinde o sferă largă de activităţi specifice tranşării cărnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări, cât şi a preparării produselor de carmangerie destinate consumului uman.

Activităţi desfăşurate: recepţia carcaselor/semicarcaselor provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea, ciontolirea-dezosarea, fasonarea, porţionarea, producerea produselor de carmangerie (carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă ), ambalarea şi pregătirea pentru livrare, etc.

Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitatea tranşatorului, o atenţie permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale şi a echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea realizării produselor sigure şi de bună calitate.

Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate – secţii de tranşare şi măcelării.

trans

Unităţile de competenţe generale

Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
Aplicarea normelor de protecţia mediului
Organizarea activităţii proprii
Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
Întocmirea documentelor specifice

Unităţile de competenţe specifice

Aprovizionarea cu materii prime pentru tranşare
Tranşarea – Dezosarea
Finisarea cărnii
Prepararea produselor de carmangerie
Tranportul şi depozitarea semifabricatelor, cărnii şi produselor de carmangerie
Pregătirea pentru comercializare

Durata de pregatire

Pentru pregătirea teoretică: 120 ore
Pentru pregătirea practică: 240 ore
Pentru pregătirea teoretică: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.
Pentru pregătirea practica: închieiate convenţii de pregătire practică cu măcelării şi fabrici de mezeluri.