Patiser

Curs calificare – PATISER – Cod Nomenclator: 7412.1.3 Program: Calificare Nivelul 1, durată curs 10 săptămâni

Patiserul preparã în laborator sau în unitãtile industrializate, produsele de patiserie în vederea comercializării. După ce receptioneazã (cantitativ si calitativ) materiile prime si auxiliare, le depoziteazã si le conservã pânã la introducerea în fabricatie.

pati

Apoi sorteazã, curãtã, cerne si dozeazã materiile prime, dupã care urmeazã prepararea aluaturilor, cremelor si compozitiilor; dupã aceastã etapã, se trece la modelarea si coacerea preparatelor (foetaje), umplerea si asamblarea produselor de patiserie. Ultima parte a muncii patiserului constã în finisarea produselor, glasarea si decorarea lor.

Competenţe fundamentale

Comunicarea interactivă la locul de muncă
Efectuarea muncii în echipă

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Aplicarea normelor igienico-sanitare
Aplicarea NPM şi NPSI
Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă
Planificarea activităţii proprii

Competenţe specifice

Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor
Asigurarea calităţii produselor
Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit
Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare
Prepararea produselor de patiserie / cofetărie
Prepararea semipreparatelor de patiserie
Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie / patisserie

Durata de pregatire

Pentru pregătirea teoretică: 120 ore
Pentru pregătirea practică: 240 ore
Pentru pregătirea teoretică: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.
Pentru pregătirea practica: închieiate convenţii de pregătire practică cu laboratoare de patiserie.