Brutar

Curs calificare brutar, Cod Nomenclator: 7412.1.1
Program: Calificare Nivelul 1, durata curs 10 saptamani

bru1Activitatea de brutar se desfăşoară în unităţi specializate, ce dispun de un număr suficient de spaţii, dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii, cu linii tehnologice concepute pentru a permite desfăşurarea continuă a procesului de producţie şi a evita contaminarea încrucişată.

Ocupaţia presupune şi o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile: condiţii de umiditate, temperatură relativ ridicată, lucru în picioare.

Deoarece ocupaţia se aplică sectorului de industrie alimentară vor fi respectate toate cerinţele de sănătate referitoare la condiţiile de acces ale brutarului la locul de muncă

Industria panificaţiei şi produselor făinoase ocupă un loc însemnat în cadrul producţiei bunurilor de consum, în primul rând datorită faptului că pâinea constituie un element de bază care se consumă zilnic. Aplicând reţete şi tehnologii adecvate, prin prelucrarea făinii ca materie primă de bază, se obţine o gamă largă de produse. Produsele se diferenţiază prin aspect, gust şi mod de utilizare. Acestea sunt imprimate fie de sortimentul de făină utilizat, fie de compoziţia aluatului din care se obţin.

COMPETENŢE FUNDAMENTALE

Comunicarea la lucul de muncă
Efectuarea muncii în echipă

COMPETENŢE GENERALE LA LOCUL DE MUNCĂ

Aplicarea NPM şi NPSI
Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate
Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
Asigurarea propriei dezvoltări profesionale
Planificarea activităţii proprii
bru2

COMPETENŢE SPECIFICE
Depozitarea materiilor prime şi a materialelor
Dozarea materiilor prime şi auxiliare
Executarea coacerii produselor de panificaţie
Frământarea aluatului
Pregătirea materiilor prime şi auxiliare
Pregătirea produselor în vederea livrării
Recepţia materiilor prime şi materialelor
Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului

 
DURATA DE PREGĂTIRE

Pentru pregătire teoretică: 120 ore
Pentru pregătire practică: 240 ore
Pentru pregătirea teoretică: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.
Pentru pregătirea practică: avem încheiate convenții de pregătire practică cu fabrici de paine.