Agent de turism – Ghid

Curs calificare – Cod Nomenclator: 5113.3.1
Program: Calificare Nivelul 3, durata curs 30 săptămâni

Agentul de turism este persoană calificată care creează, promovează şi comercializează programe turistice pentru turiştii străini care vizitează România şi pentru turiştii români care pleacă peste hotare. Turismul este unul dintre domeniile cele mai importante ale economiei mondiale cu un dinamism aparte şi cu o creştere constantă care oferă flexibilitate dar şi stabilitate în carieră.
Chiar dacă sunteţi debutant sau aveţi experienţa în acest domeniu, cursul nostru vă poate completa cunoştinţele şi abilităţile pentru a profesa meseria de Agent de turism-ghid.

agtghid

COMPETENŢE Agent de turism:

 • Administrarea şi transmiterea documentelor
 • Prospectarea pieţei turistice
 • Întocmirea programelor turistice şi a analizelor de preţ aferente
 • Promovarea produsului turistic
 • Valorificarea produsului turistic
 • Încheierea contractelor cu prestatorii de servicii şi clienţi
 • Valorificarea poliţelor de asigurare
 • Operarea cu valută şi cu cărţi de credit
 • Urmărirea efectuării plăţilor
 • Întocmirea situaţiilor financiare
COMPETENŢE Ghid de turism:

 •    Întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice
 •    Oferirea informaţiilor de interes turistic
 •    Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
 •    Coordonarea activităţii turistice
 •    Derularea activităţilor administrative
 •    Întocmirea programelor opţionale
 •    Gestionarea fondurilor alocate activităţii
 •    Asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei
 •    Elaborarea raportului final

Durata de pregătire

Pentru pregătire teoretică: 360 ore
Pentru pregătire practică: 720 ore
Pentru pregătirea teoretică: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.
Pentru pregătirea practică: avem încheiate convenții de pregătire practică cu agenţii de turism, dar şi în atelierul propriu.