Protecția Datelor Personale

S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L. este inregistrat cu numarul 0007812 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale.

 

I. Scopul colectării şi prelucrării datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L., operator de date cu caracter personal cu numărul 0007812 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

II. Motivaţia colectării şi prelucrării

Datele dvs. personale sunt necesare prestării de servicii ale S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: informare si consiliere profesionala, formare profesionala a adultilor.

S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu participanţii la cursuri, pentru anunţarea modificărilor ce pot apărea în programe, pentru înştiinţarea apariţiei de noi programe, oportunităţi de angajare şi reduceri ale taxelor de şcolarizare utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice.

 

III. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L. şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: împuternicitul operatorului, parteneri contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, organizaţii profesionale, angajatorul / potenţialul angajator al persoanei vizate, agenţii de selecţie şi plasare a forţei de muncă.

 

IV. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi / sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L. confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L. se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.

 

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de:

  • dreptul de acces
  • de intervenţie asupra datelor
  • dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale
  • dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.a datelor este obligatorie.