Pomicultor

Curs calificare – Cod Nomenclator: 6111.1.2
Program: Calificare Nivelul 2, durata curs 10 saptamani

Cursul de Pomicultor se adreseaza celor care doresc să înfiinţeze şi să exploateze o plantaţie de pomi în scopul realizării de producţii în vederea valorificării şi a consumului.

Ocupaţia de pomicultor presupune o sferă largă de competenţe aferente în prelucrarea solului, înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii profitabile. Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale diferitelor specii, soiuri şi hibrizi precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului înconjurător.

Activitatea de pomicultor presupune cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii în parte, faţă de temperatură, lumină, apă, hrană pentru a se interveni cu măsuri adecvate; presupune aprovizionarea cu materii şi materiale, precum şi desfacerea producţiei ceea ce necesită calităţi de bun manager si nu in ultimul rand presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea şi instruirea acestora.

COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI:

 1. Condiţiile de relief şi expoziţia terenului sunt apreciate corect pe baza analizei atente a acestora.
 2. Necesitatea terasării este apreciată corect în funcţie de panta terenului.
 3. Starea de vegetaţie naturală şi de cultură a zonei de amplasament este apreciată corect pe baza speciilor de plante din flora spontană şi de cultură.
 4. Însuşirile pedologice ale solului sunt evaluate corect prin observaţie directă vizuală şi tactilă.
 5. Condiţiile climatice ale zonei sunt identificate prin corelarea tuturor elementelor specifice.
 6. Resursele de apă sunt identificate corect pe baza investigării atente a zonei.
 7. Infrastructura zonei este evaluată corect pentru a stabili posibilităţile de aprovizionare şi de valorificare.
 8. Disponibilul de forţă de muncă este identificat cu atenţie.
 9. Stabileşte sortimentul pomicol
 10. Sortimentul pomicol – specii şi soiuri – este ales corect în funcţie de condiţiile eco-pedologice ale zonei.
 11. Sortimentul pomicol este ales în funcţie de cerinţele şi tendinţele pieţei pentru asigurarea profitabilităţii maxime.
 12. Sistemul de cultură este stabilit corect în funcţie de tipul de agricultură practicat (intensivă, extensivă, durabilă).
 13. Sistemul de cultură este ales în funcţie de posibilităţile de mecanizare identificate şi de posibilităţile financiare (investiţii).
 14. Munca în echipă;
 15. Comunicarea la locul de muncă;
 16. Aplicarea normelor P.S.I. şi P.M.

 

Durata de pregatire

Pentru pregatire teoretica: 120 ore
Pentru pregatire practica: 240 ore
Pentru pregatirea teoretica: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L
Pentru pregatirea practica: avem incheiate conventii de pregatire practica cu diferite societati comerciale din domeniu.