Administrator pensiune turistica

Curs calificare – Cod Nomenclator: 5121.2.4
Program: Calificare Nivelul 3, durata curs 20 săptămâni

Activitatea principala a unui administrator de pensiune turistica se desfasoara în cadrul pensiunii turistice, o unitate de cazare si alimentatie publica, derulând concomitent activitati specifice cu alte agentii de turism, furnizori, banci , administratie si ordine publica. Sunt mentinute relatii cu organisme si organizatii locale în scopul functionarii pensiunii în conditii de maxima eficienta si profitabilitate. Activitatile specifice sunt similare atât în pensiunea proprie cât si într-o locatie de gestiune, administrarea acesteia având ca scop principal profitabilitatea, rentabilitatea serviciilor oferite, succesul pe piata turistica.

Administratorul de pensiune turistica este o persoana cu bune abilitati de comunicare si capabil sa munceasca în echipa, este un bun organizator, un bun gestionar al resurselor si al informatiilor. Pentru a fi eficient utilizeaza calculatorul în gestionarea informatiilor.
Administratorul de pensiune turistica colaboreaza permanent cu departamente specializate si îsi dezvolta relatii trainice cu o serie cât mai larga de agentii de turism, atât din tara cât si din strainatate.

Administratorul de pensiune turistica conduce activitatea personalului de serviciu, supraveghind respectarea regulamentului de ordine interioara al pensiunii si stabileste necesarul de materiale si accesorii utile functionarii pensiunii în conditii de performanta.

admpen

COMPETENŢE SPECIFICE OCUPAŢIEI : pregatirea profesională a personalului

1. Comunicarea eficienta la locul de munca;
2. Munca in echipa multidisciplinara;
3. Gestionarea informatiilor cu ajutorul calculatorului;
4. Promovarea imaginii pensiunii;
5. Organizarea activitatii in cadrul pensiunii turistice;
6. Urmarirea aplicarii NPM si NPSI;
7. Verificarea gestionarii financiare;
8. Promovarea directa a produsului turistic;
9. Incheierea contractelor cu clientii;
10. Efectuarea operatiilor specifice de cazare si alimentatie;
11. Asigurarea unui climat favorabil turistilor;
12. Oferirea serviciilor pensiunii catre client;
13. Organizarea programelor turistice optionale;
14. Oferirea informatiilor de interes turistic;
15. Rezolvarea reclamatiilor clientilor.

Durata de pregătire

Pentru pregătire teoretică: 240 ore
Pentru pregătire practică: 480 ore
Pentru pregătirea teoretică: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.
Pentru pregătirea practică: avem încheiate convenții de pregătire practică cu diferite pensiuni turistice.