Anunț începere proiect

 

ANGAJAȚI PERFORMANȚI PRIN FORMARE PROFESIONALĂ
cod SMIS 136084

 

Beneficiar: Federația Patronatelor Întreprinderilor de la Mici la Mari, în parteneriat cu A & C PROIECTE SI CONSULTANȚĂ MANAGERIALA S.R.L. (Partener 1) și ASTRAL CONSULTING S.R.L. (Partener 2) anunță lansarea proiectului  „Angajați performanți prin formare profesională”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, începând cu data de 31.03.2021.

Contractul de finanțare nr. POCU/726/6/12/136084 pentru proiectul „Angajați performanți prin formare profesională”, cod SMIS 136084 a fost semnat în data de 30.03.2021. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competențelor profesionale și a performanțelor în plan profesional a angajaților prin participarea la programe de formare profesională în vederea asigurării premiselor creșterii în carieră a acestora. Astfel, se are în vedere implicarea într-un program complex și motivant de formare a unui număr de 660 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) și Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) ce au statutul de angajat.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
OS1.Creșterea conștientizării și crearea unei atitudini pozitive față de nevoia de formare profesională a angajaților, prin activități specifice de promovare și de informare adresate angajatorilor ce activează în sectoarele economice, inclusiv în cele cu potențial competitiv.

OS2. Creșterea competențelor profesionale și a abilităților angajaților aparținând grupului țintă prin participarea la acțiuni de formare informală, respectiv ateliere de lucru, seminare și conferințe ce au teme privind „business administration”, “igiena în unitățile de industrie alimentară și alimentație publică”, „Ingrijirea persoanelor cu dizabilități și comunicarea cu acestea”, „ateliere de personal branding”, etc.

OS3. Dezvoltarea de oportunități crescute de creștere a competențelor, cunoștințelor și abilităților grupului țintă al proiectului prin participarea la cursuri de calificare și perfecționare / specializare pentru profesiile în care aceștia activează, precum si prin validarea compețentelor acumulate în toată cariera lor profesională.

OS 4. Dezvoltarea competențelor unui număr de 50 persoane din categoriile PFA-urilor și membrilor întreprinderilor individuale în gestionarea propriilor afaceri prin participarea la programul de formare „competențe antreprenoriale”.

OS5. Dezvoltarea personală și a încrederii în sine a grupului țintă prin asigurarea unui pachet complex de servicii de consiliere profesională și tutorat.

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de angajați (inclusiv PFA-uri și întreprinderi individuale), care au vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani, cu domiciliul/reședința în județele din regiunile Sud-Vest Oltenia și Vest.

Rezultate așteptate ale proiectului:

 • minim 660 de angajați recrutați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Vest;
 • 10 acorduri de parteneriat încheiate;
 • 660 de angajați beneficiari de servicii personalizate de consiliere profesională și tutorat;
 • 15 campanii de informare/conștientizare angajatori;
 • 50 angajați formați în ocupația de „lucrător în comerț”, din care 43 persoane certificate;
 • 50 angajați formați în ocupația de „lucrător în alimentație”, din care 43 persoane certificate;
 • 56 angajați formați în ocupația “administrator pensiune turistică”, din care 48 persoane certificate;
 • 50 angajați formați în “competențe antreprenoriale”, din care 43 persoane certificate;
 • 50 angajați formați în “competențe TIC”, din care 43 persoane certificate;
 • 50 angajați formați în ocupația “inspector resurse umane”, din care 43 persoane certificate;
 • 42 angajați instruiți în “Ingrijirea persoanelor cu dizabilități și comunicarea cu acestea”, din care 36 persoane certificate;
 • 60 angajați participanți la atelierele de personal branding, din care 60 persoane certificate;
 • 42 angajați participanți la sesiunile de instruire “implementarea normelor de igienă în unitățile de industrie alimentară și alimentație publică”, din care 36 persoane certificate;
 • 42 angajați participanți la sesiunile de instruire “business administration”, din care 36 persoane certificate;
 • 180 angajați participanți la procesul de evaluare, recunoaștere și validare competențe profesionale, în domenii din industria hospitality (bucătar, ospătar, barman, brutar, lucrător în alimentație, lucrător în comerț) și construcții (zidar, faianțar etc).

Valoarea totală a proiectului (lei): 4.706.858,78 lei, din care valoarea cofinanțării UE (lei): 3.878.087,09 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național 684.367,94 lei și valoarea cofinanțării beneficiarului 144.403,75 lei.

Durata proiectului: 24 de luni, respectiv 31 Martie 2021 – 30 Martie 2023.

Date de contact: Federația Patronatelor Întreprinderilor de la Mici la Mari Craiova, Str.Opanez, nr.32, bl.F15, spatiul B, județ Dolj, e-mail:  fpimm136084@yahoo.com, immcv@sme.ro, telefon 0729823747, fax 0351416041.

 

*  *  *

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020