Ospatar

Curs calificare – OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE
Cod Nomenclator: 5123.2.1
Program: Calificare Nivelul 2, durata curs 20 săptămâni

Chelnerul (ospătarul) asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentaţie publică.

Serveste, la cererea consumatorilor, preparate culinare, băuturi şi alte produse comestibile. Obiectivul minimal pe care-l urmăreşte este satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal este să-l convingă pe acesta că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii. Efectul astfel obţinut se va materializa în planul ridicat al încasărilor, în afluxul consumatorilor.

Serviciul propriu-zis constă în primirea clienţilor şi stabilirea relaţiei cu aceştia (salutul, pronunţarea numelui clientului, dacă este cunoscut, informarea lor sugestivă, verbală şi prin listă).

În activitatea sa, chelnerul foloseşte diverse materiale auxiliare: şervet, blocnotes, creion, chibrit, carnet de plăţi, monedă divizionară, liste de preparate şi băuturi, borderou de plăţi şi bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, veselă, pahare, sticle, sifoane, platouri, cleşti, măsuţe pentru transportul preparatelor, masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune flori, şerveţele etc.
osp

COMPETENŢE SPECIFICE OCUPAŢIEI : pregatirea profesională a personalului

1. Comunicarea și lucrul în echipă
2. Comunicarea în limba străină
3. Legislația muncii, dezvoltare personala și socială
4. Igiena și microbiologia în alimentația publică
5. Asigurarea calității serviciilor
6. Organizarea activității unităților de alimentație și turism
7. Evidenta operativa
8. Promovarea produselor si serviciilor
9. Servirea preparatelor culinare
10. Servirea băuturilor
11. Respectarea protecției mediului, securității și sănătății în muncă, P.S.I.
12. Alcătuirea meniurilor
13. Decorarea sălilor de servire

Durata de pregătire

Pentru pregătire teoretică: 240 ore
Pentru pregătire practică: 480 ore
Pentru pregătirea teoretică: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.
Pentru pregătirea practică: avem încheiate convenții de pregătire practică cu diferite .