Instructor / Preparator formare

Curs perfecționare – INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE – Cod Nomenclator: 3333.0.9 Program: Perfecționare, durată curs 90 ore

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează și revizuiește activități teoretice, practice și/sau programe de formare și dezvolare a competențelor profesionale derulate în instituții specializate sau la locul de munca.

Instructorul/preparator formare derulează activităţi cu caracter instructiv – educativ, care abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare şi orientare, aprofundare, specializare.Activităţile de formare se desfăşoară în locaţii special amenajate (ateliere, laboratoare proprii sau ale partenerilor sociali) şi prevăzute cu logistica necesară, respectând cerinţele legislaţiei româneşti.

Ocupaţia de instructor/preparator formare presupune deţinerea unor competenţe privind formarea prin activităţi specifice, având rolul de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi estetice, astfel încât formabilii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profesional în vederea inserţiei rapide şi eficiente pe piaţa muncii şi a accederii spre un mai înalt nivel de specializare.

Pentru realizarea acestui deziderat , maistrul – instructor şi instructorul/preparator formare se preocupă permanent de propria formare profesională, de formarea unei echipe formator – cursant, cu colegii din cadrul organizaţiei şi omologii din cadrul instituţiilor partenerilor sociali implicate în activităţile de formare profesională, cu scopul de a lucra eficient, într – un mediu de comunicare deschis, echilibrat şi profesionist pe toata durata procesului de formare.

form

COMPETENŢE SPECIFICE OCUPAŢIEI : pregatirea profesionala a personalului

  1. Pregătirea formării
  2. Realitzarea activităţilor de formare
  3. Evaluarea participanţilor la formare
  4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

COMPETENŢE OPŢIONALE: Managemetul programelor de formere

  1. Marketing-ul formării
  2. Proiectarea programelor de formare
  3. Organizarea programelor şi stagiilor de formare
  4. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare

Durata de pregatire

Pentru pregătirea teoretică: 30 ore
Pentru pregătirea practică: 60 ore
Pentru pregătirea teoretică: sala de curs: S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.
Pentru pregătirea practica: S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L.