Anunț începere proiect

MICA – Măsuri Integrate de Calificare a Angajaților

Astral Consulting SRL în parteneriat cu European Steps SRL și SC New Hope SRL implementează în perioda 05 aprilie 2021 – 04 aprilie 2023 proiectul „MICA – Măsuri Integrate de Calificare a Angajaților POCU/726/6/12/133954, proiectcofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participarii la programele de formare profesională continuă, creșterea competitivității și adaptabilității pentru un numar de 658 persoane angajate, cu accent pe angajații cu un nivel scazut de calificare, persoanele cu vârsta de peste 40 ani si din zone rurale defavorizate.

Rezultatele așteptate sunt: 658 de persoane angajate informate, conștientizate și selectate în vederea participarii la programe de formare profesională; minim 530 de persoane angajate calificate/recalificate;minim 382 de persoane angajate care își vor îmbunatăți statutul în campul muncii prin încadrarea într-o funcție corespunzatoare unei calificări mai avanstate/dechiderea propriei afaceri; minim 66 de persoane angajate vor urma seminarii de dezvoltare personală la încetarea calității de participant; 8 workshop-uri organizate în vederea conștientizarii angajaților și angajatorilor privind importanta participarii la programe de FPC.

Valoarea totală a proiectului este de 4.722.798,58 lei.

Relaţii suplimentare privind acest proiect pot fi obţinute la punctul de lucru al   societăţii din Reşiţa, str. Libertății, bl.B3 parter, la tel. 0722-613366/0726-739866, adresa de e-mail: office@astralconsulting.ro, persoană de contact: Isabella Popescu manager proiect.