Lucrător în cultura plantelor

Curs calificare – Cod Nomenclator: 6111.1.1
Program: Calificare Nivelul 2, durata curs 10 saptamani

Ocupaţia se aplică lucrătorilor din cultura plantelor de câmp şi creşterea animalelor care se ocupă cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice şi culturi furajere cât şi de îngrijirea şi creşterea animalelor în scopul valorificării animalelor şi a produselor acestora în principal lapte şi carne.

Ocupaţia presupune competenţele necesare pentru pregătirea terenului, semănatul şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare, producerea, depozitarea şi conservarea furajelor.

O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.

Capacitatea de efort fizic, de organizare a activităţii în funcţie de condiţiile climatice nefavorabile specifice fiecărui anotimp şi a lucrului în spaţiu deschis reprezintă câteva aptitudini specifice, necesare unui lucrător agricol.

Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie şi a executanţilor de lucrări agricole mecanizate şi manuale în câmp, cât şi relaţii de subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.

COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI:

 1. Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere.
 2. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
 3. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
 4. Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere
 5. Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere
 6. Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajelor
 7. Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale
 8. Popularea adăposturilor
 9. Îngrijirea animalelor de reproducţie
 10. Îngrijirea animalelor gestante
 11. Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare
 12. Îngrijirea animalelor de producţii
 13. Munca în echipă
 14. Comunicarea la locul de muncă
 15. Aplicarea normelor P.S.I. şi P.M.

 

Durata de pregatire

Pentru pregatire teoretica: 120 ore
Pentru pregatire practica: 240 ore
Pentru pregatirea teoretica: sala de curs S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L
Pentru pregatirea practica: avem incheiate conventii de pregatire practica cu diferite societati comerciale din domeniu.