Proiect

Proiect „Realitatea ocuparii de Maine” (ROM)

POCU/298/3/14/121541

 

S.C. Astral Consulting S.R.L. cu sediul  în Resita, județul Caras –Severin, in parteneriat cu S.C. European Steps S.R.L. cu sediul  în Resita, județul Caras –Severin, implementeza în perioada 06.07.2018 – 05.01.2020 proiectul ROM – Realitatea Ocuparii de Maine.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, persoanele peste 54 de ani, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, precum si pentru persoanele de etnie roma si persoanele din mediul rural ocupati in agricultura de subzistenta si semisubzistenta, prin imbunatatirea nivelului lor de competente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Furnizarea de masuri integrate si personalizate pentru un numar de 360 persoane (someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lungă durata, persoanele peste 54 de ani, persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educatie, precum și pentru persoane de etnie roma si persoane din mediul rural ocupati in agricultura de subzistenta si semisubzistenta).
 2. Creșterea nivelului de competente pentru minimum 294 persoane din grupul tinta vizat;
 3. Facilitarea ocuparii pentru un numar de minimum 166 persoane apartinand grupului tinta vizat;

 GRUPUL TINTA al proiectului este format dintr-un numar de 360 persoane din Regiunea Vest, din judetele Caras-Severin. Grupul tinta este format din urmatoarele categorii:

 1. – 180 de persoane someri si persoane inactive; din care 72 de persoane sunt in varsta de peste 54 de ani si 108 de persoane sunt someri de lunga durata, someri si persoane inactive, persoane cu studii primare sau gimnaziale, cu studii liceale sau postliceale;
 2. – 108 de persoane din mediul rural, in special persoane din agricultura de subzistenta si semisubzistenta;
 3. – 72 persoane sunt cetateni romani apartinand minoritatii roma;

Metodologia de recrutare si selectie a grupului tinta din cadrul proiectului va respecta dispozitiile specifice prevazute în Ghidul Solicitantului , conditiile specificate în contractul de finantare al proiectului si prevederile legislatiei în vigoare.

METODOLOGIE

Metodologia de implementare a proiectului are drept scop o îmbunatatire sustenabila a situatiei grupului tinta si ia în considerare:

 • mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificatiilor si în intervalul de timp alocat;
 • comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si beneficiarii potentiali ai proiectului în vederea determinarii asteptarilor si necesitatilor acestora si a evolutiei în timpul implementarii proiectului;
 • furnizarea permanenta de informatii pentru implementarea proiectului în functie de necesitatile identificate ale beneficiarilor;
 • monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna (între parteneri) si externa, catre finantator si în mass-media.

 

ACTIVITATEA 1. IDENTIFICARE, RECRUTARE SI SELECTIE GRUP TINTA

Actiunile de identificarea si recrutarea se vor baza pe:

 • informarea directa si dialogul cu potentialii candidati pentru grupul tinta;
 • informarea indirecta si abordarea persoanelor care au legatura si colaboreaza cu potentialii candidati pentru grupul tinta;
 • anunturi mass-media;
 • distribuirea de pliante/flyere;

Procesul de recrutare va avea la la baza principiul transparentei si egalitatii de sanse, de gen si nediscriminarii.

Pentru procesul de selectie este eligibila orice persoana care îndeplineste cumulativ conditiile apartenentei la grupul tinta al proiectului. Prin intermediul acestei activitati vor fi identificate, recrutate si selectate un numar de 360 persoane (grupul tinta al proiectului)

Aceasta activitate se va desfasura in tot judetul Caras-Severin, Regiunea Vest.

 

ACTIVITATEA 2. FURNIZAREA DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA OCUPARII

ACTIVITATEA DE INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIONALA

Activitatea de consiliere profesionala si orientare în cariera individuala va viza orientarea adecvata intereselor si profilului de personalitate ale fiecarei persoane din grupul tinta, orientare realizata prin corelarea tipurilor de profesii, definite de caracteristicile si cerintele lor specifice cu profilul obtinut în urma aplicarii metodelor stiintifice de evaluare.

Prin intermediul acestei activitati vor vor consiliate si informate un numar de 360 persoane (grupul tinta al proiectului), din care:

 • 180 someri si peroane inactive;
 • 108 persoane din mediul rural;
 • 72 persoane de etnie roma.

ACTIVITATEA DE MEDIERE

Activitatea consta in principal in punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca (cererii cu oferta de locuri de munca), in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Serviciile de mediere oferite prin proiect vor consta in:

– oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin contactarea si informarea beneficiarilor directi;

– medierea electronica (self-service) avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;

– preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

In vederea realizarii implementarii proiectului, pentru fiecare persoana din grupul tinta se va intocmi planul individual de mediere.

Prin intermediul acestei activitati beneficiarii directi, care la incetarea calitatii de participant, vor avea un loc de munca sau  vor desfasura o activitate independenta, sunt 166 persoane, structurati astfel:

 • 83 someri si persoane inactive;
 • 50 persoane din mediul rural;
 • 33 persoane de etnie roma.

Activitatea de mediere va fi individuala. Aceasta activitate se va desfasura in tot judetul Caras-Severin, Regiunea Vest.

 

ACTIVITATEA 3. ORGANIZAREA SI DERULAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

Prin implementarea acestei activitati se va asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initerea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor din grupul tinta, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de munca. In cadrul proiectului se vor derula 21 de serii de programe de formare profesionala, fiecare serie va avea un numar de minim 14 persoane apartinand grupului tinta, astfel:

 1. Cursuri de formare profesionala nivel 1:
 • Competente comune-comunicare in limba germana (2 serii);
 • Contabilitate (2 serie);
 • Inspector /referent resurse umane (2 serii);
 • Operator calculator electronic si retele (2 serii);
 • Lucrator in hoteluri -receptioner (2 serii);
 1. Cursuri de formare profesionala nivel 2:
 • Lucrator in cresterea plantelor (2 serii);
 • Ingrijitoare batrani la domiciliu (2 serii);
 • Camerista (1 serie);
 • Pomicultor (2 serii);
 1. cursuri de formare profesionala nivel 3:
 • Bucatar (1 serie);
 • Coafor (1 serie);
 • Administrator pensiune turistica (2 serii);

Beneficiile grupului tinta ca urmare a implementarii acestei activitati sunt:

Participantii care, la încetarea calitaþii de participant, dobândesc o calificare 294 de persoane din GT; din care:

 • someri si inactivi 147 persoane (59 de persoane persoane cu vârsta peste 54 de ani, 88 someri de lunga durata, persoane cu studii primare  sau gimnaziale, cu studii liceale sau postliceale, persoane cu dizabilitati);
 • din zona rurala 88 de persoane;
 • romi 59 de persoane.

Aceasta activitate se va desfasura in tot judetul Caras-Severin, Regiunea Vest.